De enkelte registreringer

Navneformskontrollen har medført at person- og stednavne i registeret kan være ændrede/supplerede i forhold til teksten i en årbog.
Arbejdet er udført for at de enkelte personer og steder skal være entydige og optræde ensartet og samlet i registret.

Når man får søgeresultatet vist med henvisning til en bestemt årbog og et sidetal, kan man klikke på den enkelte henvisning for efterfølgende at se både forfatter og titel til den artikel, som den pågældende henvisning indgår i.

Personer

Såfremt oplysningerne har været rimeligt tilgængelige er:
 • Mænd registreret under: Efternavn, fornavn, titel/erhverv, lokalitet, født, død
 • Kvinder registreret under: fødenavn, fornavn, gift med, erhverv, lokalitet, født, død

Årstal i de enkelte registreringer

 • (1720-1795) = fødsels- og dødsår
 • (f. 1720) = født 1720 (kun fødselsåret kendes)
 • (f.o. 1720) = født omkring 1720 (kun det omtrentlige fødselsår kendes)
 • (d. 1720) = død 1720 (kun dødsåret kendes)
 • (d.o. 1720) = død omkring 1720 (kun det omtrentlige dødsår kendes)
 • (1720’erne) = angivelse af den periode, i hvilken personen levede
 • (1700-tallet) = angivelse af i hvilket århundrede personen levede
 • (1720) = levede, er nævnt i forbindelse med året 1720
 • 1878-1886 = virkeår, f.eks. formand for en landboforening 

Stednavne/lokaliteter

Stedregisteret til J.P. Trap: Danmark. 5. udg., 1953 er benyttet i forbindelse med fastlæggelse af en ensartet stavemåde for lokaliteter.

Stedregistret til J.P. Trap: Danmark. 5. udg. har desuden været benyttet i forbindelse med lokaliseringen af stednavne. I FAHS-registeret til årbøgerne 1906-2000 har langt de fleste stednavne hjemmehørende i Frederiksborg Amt fået tilføjet navnet på det Trap-sogn, som de hører under. Stednavne uden for Frederiksborg Amt er ikke behandlet på tilsvarende måde.Til toppen af siden
 
Spørgsmål og kommentarer til denne side 
Opdateret: 10. maj 2004