Hvad kan man søge efter?

Søgning på person, sted eller erhverv
 

Personer
I feltet Navn/Erhverv kan der søges på personers efternavne, også dobbelte. Desuden kan der søges på et efternavn med tilhørende fornavn(e). F. eks.: Nielsen, Hans – altså efternavn, komma, mellemrum, fornavn(e).
Personer med dobbelte efternavne, hvoraf det ene er et -sen navn, står med det andet efternavn først.

Der trunkeres automatisk både til venstre og højre når man søger i registeret. Da alle personoplysningerne ligger i en lang søgestreng, betyder det, at man ved søgning på Mortens, får både dem der hedder Mortensen og Mortenssøn samt den kvinde, som står opført under hendes pigenavn, men som er gift med en der hedder Mortensen. Endelig dukker i dette tilfælde også de kvinder frem, som hedder Mortensdatter.

Erhverv
Personerne står så vidt muligt opført med deres titel/erhverv. I feltet Navn/Erhverv er det derfor muligt at foretage en tværgående søgning i registeret på f.eks. greve, bager eller præst. Ved denne søgning finder man alle grever, bagere eller præster, som er nævnt et eller andet sted i årbøgerne 1906-2000.

Da registeret er opbygget således, at oplysningerne om den enkelte person ligger i en lang linie, kun adskilt af kommategn, og der automatisk trunkeres, vil man ved en søgning på erhvervet bager, lidt utilsigtet desuden blive henvist til personer, som hedder Bager til efternavn samt kombinationer hvor bager indgår, f.eks. Bagernes Lav. 

Sted- og institutionsnavn
I feltet Navn/Erhverv kan der søges på alle sted- og institutionsnavne. F.eks. Slangerup Kirke, Julianehøj eller Helsingør Værft.

Navne på træer, skibe, sten osv.

Da dette navnestof er medtaget i registret, er det ligeledes søgbart i feltet Navn/Erhverv.

Årgang
Feltet anvendes i de tilfælde, hvor man vil undersøge om et bestemt person- eller stednavn er i en bestemt årbog. Det anbefales at feltet kun udfyldes når feltet Navn/Erhverv også udfyldes.

Søgning på forfatter og titel i årbøgerne
 

Forfatter
I feltet kan man søge på et efternavn (evt. efterfulgt af komma mellemrum fornavn) for at undersøge hvilke artikler den pågældende forfatter har skrevet i hvilke årbøger.

Titel
Feltet anvendes når man kender et ord af en titel på en artikel, men har glemt hvilken årbog den stod i eller hvem der har skrevet den.

Årgang
Feltet anvendes når man vil se alle artikler i en bestemt årbog.

Hvis du ikke finder noget
 

Tip
Man kan ikke kombinere en søgning i de to forskellige søgebokse. 

Personnavne
Navne kan som bekendt staves på mange måder. 
Når man søger et personnavn i registeret skal man f.eks. tænke på

At et navn kan være skrevet enten med aa eller å, med i eller j, med u eller v eller med ts,  tz  eller måske ds.

At personer kan være indført enten med deres fulde fornavne eller bare med fornavnene i form af forbogstaver.

Stednavne
Søger man f.eks. på navnet på en gård og skriver gaard med dobbelt a uden at få nogle henvisninger, skal man altid prøve at skrive gård med bolle å – og omvendt. Søgesystemet »ved ikke« at aa og å er det samme bogstav.


Til toppen af siden
 
Spørgsmål og kommentarer til denne side 
Opdateret: 10. maj 2004