Find dine rødder

Bibliotekar vejleder i studierummet

På Biblioteket Kulturværftet, 3. etage er et af studierummene dedikeret til slægtsforskning. 

Internettet

Kirkebøger kan læses på mikrokortKirkebøger og folketællinger er de mest brugte kilder, når man vil finde sine slægtninge. Begge kilder er tilgængelige på www.arkivalieronline.dk  I Dansk Demografisk Database ligger flere kilder indtastede og søgbare, bl.a. folketællingerne.

Statens Arkiver har på www.sa.dk en god vejledning ikke mindst til begyndere.

Svenske rødder

Fra en af pc´erne i studierummet har biblioteket adgang til Genline - svenske kirkebøger, folketællinger mm. på nettet.

Specielt når man har rødder i  Helsingørområdet

Folketællingen for Helsingør Købstad 1801 suppleret med oplysninger fra Brandtaksationsprotokollen samme år kan downloades her fra siden ( pdf-fil). Benyt boksen til højre.

Vejvisere

Vejvisere er nyttige når man søger personer fra 1900-tallet. I distriktet Opslagsværker umiddelbart op til Helsingør- og studierummet har vi:
  • Helsingør Købstads Vejviser 1901-1902.
  • Helsingør-Hillerød Købstæders Vejviser 1903-1905
  • Vejviser for Frederiksborg og Holbæk Amter : med Byer og Landsogne. 1910 og 1916
  • Vejviser for Helsingør Kommune. 1931-.
  • Vejviser for Tikøb Kommune. 1950-1968 (ikke alle år)

Lokale Aviser

De lokale aviser indeholder mange brugbare oplysningerDe lokale aviser er en guldgrube af oplysninger når det gælder slægts- og lokalhistorie.
Hovedbiblioteket har aviser tilbage til 1. halvdel af 1800-tallet.
Bibliotekaren henter gerne en eller flere af aviserne på magasinet

Hvis det er muligt medbring et digitalkamera, da det ikke er tilladt at tage fotokopier. Aviserne kan simpelthen ikke holde til det.

Registre med personnavne

Torben Bill-Jessen: Borgerskaber i Helsingør 1612-1933. Helsingør Kommunes Museer, 2005.
At få borgerskab betød, at man havde ret til at drive erhverv som håndværker eller handlende.

Fra Frederiksborg Amt. Register til årbøgerne 1906-2000. 2004.
Registeret er et søgeværktøj til artiklerne i Frederiksborg Amts Historiske Samfunds årbøger 1906-2000. Ca. 60.000 henvisninger fra person- og stednavne til årbøger og sidetal. Personnavnene i registeret er suppleret med oplysninger om den enkeltes fødsel-død, erhverv og levested. Det er også tilgængeligt på internettet.

V. Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd : genealogiske Efterretninger. - Kbh. : Schultz, 1906.
Her kan man f.eks. se en liste over byens borgmestre siden 1400-tallet, toldkassererne siden 1700-tallet eller hvad med apotekerne siden 1500-tallet.

Biografiske opslagsværker

I distriktet Opslagsværker står en lang række biografiske opslagsværker. Eksempler:

Wiberg: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie …
Fortegnelse i 4 bind over præsterne i Danmark fra reformationen til 1860’erne.

Den danske lægestand.

Dansk Godstrafik med Auto / redigeret af Nic. Hurup.1937. - LXVIII, 578 sider : ill.
Fortegnelse over danske vognmandsforretninger og deres ejere.

Den Blå Bog

Kongelig dansk hof- og statskalender, er udkommet siden 1810. På biblioteket har vi den på magasinet stort set siden 1941.
Bogen udkommer årligt og indeholder først og fremmest oplysninger om regering, folketing og statsadministrationen (institutioner og tjenestemænd). Især de ældre årgange indeholder fyldige personoplysninger.

Bøger om Helsingørområdets historie

I bøger og artikler om Helsingør, Sydkysten, Nordkysten, en virksomhed eller forening kan man være heldig også at finde slægtshistoriske oplysninger.
Eksempler:

Laurits Pedersen: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857. - Kbh., 1926-1931. – Bind 1-2 + et registerbind
Det er muligt at slå op på personnavne.

Lars Bjørn Madsen: Nordkysten fra Helsingør til Munkerup : mennesker og huse. 2003.

Kjeld Damgaard: Mennesker & huse langs Strandvejen i Skotterup. Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Museumsforening, 2006.

Bøgerne om værftet f.eks.

Persillegartneren, Nødbremsen og alle de andre : nye og gamle øgenavne fra Helsingør og omegn / af Kenno Pedersen ... [et al.]. - Helsingør : Helsingør Museumsforening, 2007

Brug nettet

Statens Arkiver
» www.arkivalieronline.dk

Dansk Demografisk database
» www.ddd.dda.dk

Fra Frederiksborg Amt
» Register til årbøgerne

Til toppen af siden
 
Spørgsmål og kommentarer til denne side 
Opdateret: 25. oktober 2011